top of page

חומר רקע לארץ ישראל

מכתש רמון
מכתש רמון

בארץ כמה מכתשים יחודיים מסוגם אשר נוצרו משחיקה. שלושת המוכרים ביותר הם מכתש רמון, מכתש חצרה (הקטן) ומכתש חתירה (הגדול). מכתש רמון הוא הגדול שבינהם ובו עולם מרתק המאפשר טיולים ממגון סוגים, תצפיות מרהיבות ומגע בסלעים שהתפתחו לפני 150 מליון שנה

press to zoom
כיפת הסלע
כיפת הסלע

במהלך טיול בירושלים הכולל ביקור בהר הבית. מכל העולם חפצים אנשים לפגוש במקום בו עמד בית המקדש ואליו עלה ישוע הנצרתי לרגל. זה המקום בו המוסלמים מזהים כמסגד הקיצון הכתוב בקוראן.

press to zoom
גבעת חרוט - נקודת התמצאות במרחב
גבעת חרוט - נקודת התמצאות במרחב

press to zoom
מכתש רמון
מכתש רמון

בארץ כמה מכתשים יחודיים מסוגם אשר נוצרו משחיקה. שלושת המוכרים ביותר הם מכתש רמון, מכתש חצרה (הקטן) ומכתש חתירה (הגדול). מכתש רמון הוא הגדול שבינהם ובו עולם מרתק המאפשר טיולים ממגון סוגים, תצפיות מרהיבות ומגע בסלעים שהתפתחו לפני 150 מליון שנה

press to zoom
1/32
bottom of page