top of page

חומר רקע על גיאורגיה

כנסיית השילוש הקדוש

כנסיית השילוש הקדוש

באדיבות יורם הראל

רועים אזרים בקווקז הנמוך

רועים אזרים בקווקז הנמוך

הפסגות בסוונטי

הפסגות בסוונטי

באדיבות יורם הראל

היי הג'יפ

היי הג'יפ

אגם ג'ווארי וכנסיית אנאנורי

אגם ג'ווארי וכנסיית אנאנורי

אנדרטת האחווה בקווקז הגבוה

אנדרטת האחווה בקווקז הגבוה

באדיבות חווה ליטמן

בשוק ניתן למצוא הכל

בשוק ניתן למצוא הכל

באדיבות יורם הראל

יערות בורג'ומי

יערות בורג'ומי

באדיבות יורם הראל

מרחבי הקווקז הנמוך

מרחבי הקווקז הנמוך

באדיבות יורם הראל

עוד שומעים את קולה של פיירוז מפרס

עוד שומעים את קולה של פיירוז מפרס

באדיבות יורם הראל

גאורגיוס הקדוש במרכז טביליסי

גאורגיוס הקדוש במרכז טביליסי

באדיבות יורם הראל

הפריחה בקווקז... פעמונית.

הפריחה בקווקז... פעמונית.

באדיבות יורם הראל

השוק של גורי והצ'ורצ'חלות

השוק של גורי והצ'ורצ'חלות

באדיבות יורם הראל

קרחוני עד בקווקז הגבוה

קרחוני עד בקווקז הגבוה

באדיבות יורם הראל

עדרי כבשים בקווקז הנמוך

עדרי כבשים בקווקז הנמוך

ללכת על שלוגיות בעולם בתולי

ללכת על שלוגיות בעולם בתולי

הג'יפ הוא אמצעי

הג'יפ הוא אמצעי

עמק סנו - פיסת גן עדן

עמק סנו - פיסת גן עדן

מרחבי חפסורתי - מעטים מכירים

מרחבי חפסורתי - מעטים מכירים

הר צ'אוחי - אזור קזבגי

הר צ'אוחי - אזור קזבגי

יפיפיה מחפסורתי

יפיפיה מחפסורתי

לקראת שלכת

לקראת שלכת

ורדזיה עיר המערות - מבט מזווית אחרת

ורדזיה עיר המערות - מבט מזווית אחרת

?גן עדן כבר אמרנו

?גן עדן כבר אמרנו

סוונטי - עולם הולך ונעלם

סוונטי - עולם הולך ונעלם

מרחבי לגודחי - מעטים פגשו בקסם

מרחבי לגודחי - מעטים פגשו בקסם

אורן שחור בגבהים של הקווקז הנמוך

אורן שחור בגבהים של הקווקז הנמוך

קרחון בסוונטי

קרחון בסוונטי

הצ'אוחי תמיד נראה מאתגר

הצ'אוחי תמיד נראה מאתגר

אגמים וקרחונים

אגמים וקרחונים

שטילי, עוצמת חפסורתי

שטילי, עוצמת חפסורתי

כפרים קטנים מאפיינים את המרחב

כפרים קטנים מאפיינים את המרחב

רגע לפני שחוזרים הביתה

רגע לפני שחוזרים הביתה

גיאורגיה

בלב הקווקז חיים הגיאורגים בשלוות גן עדן . אנשים מדהימים עם תרבות שורשית וייחודית שמחכים להזדמנות להיפגש ולארח, כי עפ"י תפיסתם האורח הוא מתנה מאלוהים. בכל אחד מהמחוזות בגיאורגיה נפגוש בשוני הנופי והתרבותי, מה שיהפוך את הטיול למסעיר ומגוון מאוד.

​גיאורגיה משתנה מהר מאוד, תפסו אותה בזריזות, ואין כמו טיול ג'יפים בשביל להגיע לכפרים המרוחקים, אל ההרים והנוף המסעיר שבמרחבי הקווקז.

bottom of page